XXXV Konferencja Statystyka Matematyczna

W dniach 7-11 grudnia 2009 r. w Wiśle odbyła się XXXV Konferencja Statystyka Matematyczna.

Komitet Organizacyjny serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za czynną obecność, podzielenie się wynikami swojej pracy naukowej oraz wszelkie dyskusje merytoryczne zarówno w czasie sesji naukowych jak i w kuluarach. W zakładce 'program' zostały umnieszczone prezentacje wygłoszonych referatów.

Mamy ogromną nadzieję, że uczestnictwo w konferencji dostarczyło Państwu wielu wrażeń naukowych oraz inspiracji do dalszej pracy naukowej, która zaowocuje wynikami godnymi przyszłorocznej konferencji.

Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w Nowym 2010 Roku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Zofia Hanusz, prof. nadzw. UP w Lublinie


Organizatorzy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komisja Statystyki Matematycznej PAN

PARTNER

SAS Global Academic Program

Polecamy

XXXIX Midzynarodowe Coloqium Biometryczne